Susanne Høeg & Anne Bisgaard Vase

Klog på sprog

Latin i almen sprogforståelse

Undervisning

KLOG PÅ SPROG – Latin i almen sprogforståelse – har et bredt udvalg af lette latinske tekster, som giver en elementær indføring i latinsk sprog og almene grammatiske grundstrukturer. Teksterne danner grundlag for en forståelse af den betydning, sproget latin og romersk kultur har spillet og stadig spiller i vores moderne verden.

De behandlede emner og domæner gør arven fra antikken tydelig: Fra den romerske skole over guder og helte, myter, historie, fabeldigtning og epigrammer til politik, jura, retorik og filosofi. Hvert kapitel har en introduktion til emnet. Til sidst behandles sproghistorie og orddannelse.

Til venstre findes en overordnet introduktion til læreren med didaktiske overvejelser. Desuden er der til hvert kapitel udarbejdet øvelser/arbejdsark til eleven samt introduktion til læreren.

Pris ekskl. moms 100,00 kr.